Camiño portugués da costa na Guarda
A Guarda es el primer municipio gallego del Camino Portugués de la Costa y los peregrinos disfrutan de los diferentes paisajes en sus 9 km de recorrido

A Guarda é o primeiro municipio galego do camiño Portugués da Costa e os peregrinos gozan das diferentes paisaxes nos seus 9 km de percorrido.

Os peregrinos de Portugal que cruzan o Miño continuarán polo barrio de O Pasaxe e as estradas rurais ata a sección urbana dun Guarda. Siga o centro histórico ata conectar na praia de Fedorento cos camiños da costa ata chegar ao municipio lindante de O Rosal, deixando atrás os 9 km de baixa dificultade.

Datos ruta

Explora o Camiño de Santiago por A Guarda