Ruta pola desembocadura do Miño

Ruta lineal de 7 km no seu percorrido principal e que permite coñecer os valores naturais do Miño, da súa desembocadura e a costa atlántica.

Escola dos Xesuítas

Escola dos Xesuítas

Este edificio na ribeira do Miño marcou a historia da Guarda hai máis de 150 anos grazas aos avances dos seus profesores.
Nas naves existentes para o comercio na ribeira do Miño, foi fundada polos Xesuítas a Escola de Santiago Apostol en 1875. Aloxou a escola universitaria durante oito anos (1877-1885), xerme do seminario da Universidade de Deusto e Comillas. Ao longo dos anos nas aulas houbo profesores ilustres de ciencias como Merino ou Eugenio Jalhay e estudantes de renome.

En 1916 a orde trasladouse a Vigo e alugou as instalacións aos xesuítas portugueses ata que foron expulsados ​​pola segunda república.

Outro episodio da historia desta antiga escola foi durante a Guerra Civil que traballou como casa de prisións máis de 3.000 presos.